top of page

Liên hệ chúng tôi

Triển lãm & Giải thưởng Phát minh Anh

Cảm ơn đã gửi!

Địa chỉ của chúng tôi
 

Phòng 203
Tầng hai
nhà trung quốc
London
Tây Bắc2 6GY

Để biết thêm thông tin và yêu cầu chung xin vui lòng gọi:

+44 (0)1462 451111
show@thebis.org
bottom of page